Công trình Epoxy kiểu chống trượt

Việc thi công công trình này là sơn sàn Epoxy Resin với cường độ cơ giới cao và chịu được mài mòn cao,sử dụng tại mặt đất với các trường hợp chịu mài mòn , chống trượt . Cứng đi dưới nhiệt độ phòng , thi công dễ dàng và niên hạn sử dụng lâu dài . Do phương pháp thi công khác nhau nên có thể phân biệt ra làm 03 loại là [Kiểu sơn lăn ] ,[Kiểu trét bay] , [Kiểu chà bằng tay].

Epoxy nền đảo điện

Công trình  thi công Epoxy  nền đảo điện & công trình nền nhựa vữa Epoxy chịu mài mòn
Các loại công trình  thi công Epoxy chịu áp chịu mài mòn & công trình frp chịu axit kiềm ,chống ăn mòn
Công trình thi công Epoxy chống thấm tường ngoài ,sân thượng ,phòng tắm ,mương nước
Chuyên bán các loại vật tư thi công Epoxy & quy hoạch thiết kế các loại nền nhà xưởng
Chống dột bằng bơm cao áp& thi công sơn nước trong nhà và ngoài trời& công trình sơn epoxy kẻ chỉ
Công trình Epoxy chịu mài mòn

Công trình nền đảo điện Epoxy & công trình nền nhựa vữa Epoxy chịu mài mòn
Các loại công trình chịu áp chịu mài mòn & công trình frp chịu axit kiềm ,chống ăn mòn
Công trình chống thấm tường ngoài ,sân thượng ,phòng tắm ,mương nước
Chuyên bán các loại vật tư thi công& quy hoạch thiết kế các loại nền nhà xưởng
Chống dột bằng bơm cao áp& thi công sơn nước trong nhà và ngoài trời& công trình sơn epoxy kẻ chỉ
Công trình chống thấm sân thượng

Công trình nền đảo điện Epoxy & công trình nền nhựa vữa Epoxy chịu mài mòn
Các loại công trình chịu áp chịu mài mòn & công trình frp chịu axit kiềm ,chống ăn mòn
Công trình chống thấm tường ngoài ,sân thượng ,phòng tắm ,mương nước
Chuyên bán các loại vật tư thi công& quy hoạch thiết kế các loại nền nhà xưởng
Chống dột bằng bơm cao áp& thi công sơn nước trong nhà và ngoài trời& công trình sơn epoxy kẻ chỉ